Kadar Bayaran Pembaharuan Kad Personel Binaan

Semua bayaran hendaklah dibuat kepada CM Management & Consultancy (No. Akaun Maybank: 556011103537).

Info:

Kadar bayaran bagi pekerja warga asing adalah tetap bagi tempoh sehingga permit kerja tamat.

Perbaharui Kad Hijau CIDB Anda Secara Online