Harap maklum bahawa laman web MyCIDB sedang diselenggara bagi kerja-kerja penambahbaikan dan akan beroperasi semula pada hari Isnin, 24 Dec 2019 jam 8.30 pagi.